top of page

Missie

De behoefte aan en de noodzaak van méér voedselproductie in of dicht bij de stad groeit met de dag. Stichting Stadslandbouw Amsterdam (SLA) draagt bij aan een stedelijk voedselsysteem dat borg staat voor:

 

  • brede beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd, gezond en betaalbaar voedsel;

  • korte, transparante voedselketens

  • eerlijke prijzen voor voedselproducenten;

  • een leefbare, diverse en inclusieve stad met gezonde bewoners en bewuste consumenten;

  • minder afhankelijkheid van grote spelers en mondiale ontwikkelingen.

 

SLA stelt zich als doel om het belang van stadslandbouw onder de aandacht te brengen van een breed publiek en zodoende de positie van de ondernemers en van sociale initiatieven in dit domein te versterken.

Dit doen we door een fijnmazig en robuust netwerk te bouwen van kleinschalige, professionele voedselproducenten die zich richten op Amsterdam en de omliggende steden. SLA is een netwerk van ervaren én beginnende (stads)landbouwers die hun krachten bundelen en samen de stad van gezond, duurzaam geproduceerd voedsel voorzien.

IMG_1017.JPG

Visie

 

Wij zien een stedelijke regio voor ons waar vers, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel breed beschikbaar is. Stadslandbouw speelt dan een integrale, verbindende rol in de stedenbouwkundige, logistieke en sociale infrastructuur van de stad. Stadslandbouw biedt bovendien werk en carrièrekansen aan een diverse groep professionals met als klanten particulieren, zorg, horeca, cateraars en detailhandel. Lokaal geproduceerd voedsel is voor iedereen toegankelijk ongeacht de hoogte van het inkomen. Stichting Stadslandbouw Amsterdam is woordvoerder, belangenbehartiger en verbinder van een levendige, veerkrachtige gemeenschap rond lokaal geproduceerd voedsel.

bottom of page